Luk udvidet stamtavle
1. Generation 2. Generation 3. Generation 4. Generation 5. Generation
Brauni Shokoladnyi Princ
Huch Raivel
 • Huch Raivel
 • 26. Jul 2006
 • RKF
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Dogland Happy Meigan
Zholesk Izyum
 • Zholesk Izyum
 • 10. Dec 2001
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Betsy
 • Betsy
 • 29. Feb 2004
 • RKF
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Vivat Sanraiz Chois Of Gots
Matsalen Unika
 • Matsalen Unika
 • 31. Jul 2004
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Razzmatazz Successful Way For Vivat Sunrise
Sasquehanna Emilda
Dzhessi Dikaya Orxideya
Huch Raivel
 • Huch Raivel
 • 26. Jul 2006
 • RKF
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Ofeliya Sharlotta
 • Ofeliya Sharlotta
 • 4. Okt 2009
 • kw
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Zholesk Izyum
 • Zholesk Izyum
 • 10. Dec 2001
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Betsy
 • Betsy
 • 29. Feb 2004
 • RKF
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Huch Raivel
 • Huch Raivel
 • 26. Jul 2006
 • RKF
 • Synlig for registrerede medlemmer
 • Chinese Crested Dog
Dogland Happy Meigan
Zholesk Izyum
Betsy
Vivat Sanraiz Chois Of Gots
Matsalen Unika