Luk udvidet stamtavle
1. Generation 2. Generation 3. Generation 4. Generation 5. Generation
Olegro Katrin Magic Melody
Zholesk Adrenalin Olegro Katrin
Olegro Katrin Ambiciya Dzhokera
Zholesk Piligrim
  • Zholesk Piligrim
  • 10.07.2003
  • RKF
  • Synlig for registrerede medlemmer
  • Chinese Crested Dog
Zholesk Raiskaya Ptichka
Zholesk Dzhoker
  • Zholesk Dzhoker
  • 08.02.2004
  • RKF
  • Synlig for registrerede medlemmer
  • Chinese Crested Dog
Olegro Katrin Adelaida