Sankt Berhardshund

Sankt Berhardshund

Etiske anbefalinger for opdræt af Sankt Bernhards hunde
Al avl bør tilsigte bevarelsen af den store kraftige Sankt Bernhards hund under hensynstagen til sundhed, temperament og eksteriør.

Generelle etiske anbefalinger:

Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter – kusine bør undgås. Det betyder at en indavlskoefficient større end 6,25 % bør undgås. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssig dominerer avlen inden for racen, bør undgås. Både opdrætteren og hanhundeejeren bør følge afkommets udvikling til voksne hunde, for derud fra, løbende at vurdere deres avlsdyr. Opdrættere bør skaffe sig viden om evt. de arvelige sygdomme der findes inden for racen. Opdrættere skal lade være med at lukke øjnene for eller bortforklare, hvis der viser sig at være noget i vejen/ galt med ens opdræt.

Enhver opdrætter bør:

Sikre hvalpen en fysisk og mental god opvækst, herunder en god prægning med min. 15 minutters menneskekontakt pr. hvalp pr. dag udover fodring og rengøring.
Give hvalpekøbere en fyldestgørende oplysning om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
Værne om og forbedre racen ved valg af avlspartnere.
Informerer hvalpekøbere om racens funktion og oprindelse.
Udbrede information om Dansk Sankt Bernhards klub og dens virke.
Tilskynde hvalpekøbere til at gå til lydighedstræning og anden form for aktivering med deres hund.
Sælge alle hvalpe med købsaftaler ( med opfordring til HD og AD fotografering ).
Bevare sammenhængen mellem eksteriør og racens oprindelige funktion.
Bevare den høje standard af racens ekstriør der findes i dag.
Tæven:

En tæve bør ikke indgå i avlen før den er fuldt udviklet. Tæver bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid og sidste kuld inden den er fyldt 7 år. Efter hvert 2. kuld bør tæven have en pause, så mindst en løbetid ikke udnyttes til parring. Tæver der får foretaget kejsersnit 2 gange bør udgå af avl.

Hanhunden:

Der henvises til DKK’s matadoravlsregler

Sundhed:

Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer der har givet alvorlige defekter bør naturligvis ikke gentages, og skal indberettes til DSBK’s avl og Sundhedsudvalg.

Mentalitet:

Der bør kun avles på psykisk stabile hunde da temperament er arveligt. Alle avlshunde bør mentalbeskrives inden de indgår i avl.

Avl og sundhedsudvalget november 2009

Godkendt på DSBK’s generalforsamling den 27 marts 2010.

Großes PlatzbedürfnisFCI Standard.
Anvendelse:
ST. BERNHARDSHUND – BERNHARDINER Oprindelsesland: Schweiz
Selskabshund, vagthund, gårdhund.
Klassifikation:
FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Schweizer Sennenhunde). Sektion 2.2 (Molosser, bjerghunde). Uden brugsprøve.
Helhedsindtryk:
Der findes to varianter af Sankt Bernhardshunden: Korthåret (Stockhaar) og Langhåret. Begge varianter er af en betydelig størrelse og majestætisk fremtræden. Den har en harmonisk, kraftig, stram og muskuløs krop, med et imponerende hoved og et opmærksomt udtryk.
Proportioner:
Der tilstræbes et forhold mellem skulderhøjde og kropslængde (målt fra skulderled til sædeben) som 9 til 10. Det ønskede forhold mellem skulderhøjde og brystdybde ses på skitsen. Hovedets totale længde er noget over en 1/3 del af skulderhøjden.

Top til salg hunde

Der er endnu ingen hunde af denne race.

læs videre

Top opdrættere