Deutscher Spitz

Deutscher Spitz

Kinder:
DeTyskeSpidserer efterkommereaf stenalderensTorvehundCanisfamiliarispalustris R1thimeyerog den senere 'Palehus-spids',og de udgor Mellemeuropasaldste
hunderace,som talrige andre racer er udgAet tra. I lande uden for det tyske sprogomrAdekaldesWolfspitzogsAKeeshond,medensZwergspitzkaldesPomeranian.
Spidsernevirkerbesnarendeved deressmukkepels,som den rigeligeunderuldfArtil at stA ud fra kroppen.Sarligt pAfaldender den kraftige,mankelignendekraverundt om halsen, og den fyldigt buskede hale, der bares kakt ind over ryggen. Det raveagtige hoved med de kvikke ajne giver sammen med de spidse, smd og tatsiddendeorer Spidsendet kakke udseendes, om er sA karakteristisk.
Forholdemt ellemhundenskulderhajdoeglangdeersom1til1.
DenTyskeSpidseraltidopmarksom,livligogusadvanligtrofastoverforsinejer.Den er megetlarvilligog letat opdrage.Densmistrooverfor fremmedeog densmanglende i n t e r e s s ef o r j a g t g o r d e n t i l e n i d 6 e lv o g t e ra f h u s o g e j e n d o m .D e n e r h v e r k e ns k y e l l e r aggressiv.Den udmarker sig isar ved at kunnetAlevind og vejr, at vare robustog levelange.
Spidsensmiddelstorehoveder set ovenfrabredestbagtilog bliverkileformest mallere modnasespidsen.
Moderattil markeret,menaldrigbrat.
Nasen er rund,lilleog rentsort- hosallebruneSpidserer denmsrkebrun.
Nasepartieter ikkefor langt,hverkengroftellertilspidseto, g harmoniskproportioneret
(Hos GroBspitzog Mittelspitzca 2:3, hos Kleinspitz efter skallen. Wolfspitz/Keeshond,
og Zwergspitz/Pomeraniacna 2:4.)
Laberne er ikkehangende,men liggerstramttil og danneringenfoldved mundvigen. Deer hosallefarvevariantesrortpigmentereded.ogbrunehosbruneSpidser.
Kaberne er normaltudvikledeog haret fuldstandigtsaksebidmed42 tander i henhold tiltandformlen.Denoversterakke af fortaendegrriberudenmellemrumnedoverde underste,og tanderne er stilletlodreti kaben. Hos Kleinspitzog Pomeraniantolereres mindrepramolarmangleTr.angbider tilladthosallevarianterne.
Kinderner blodtrundedei,kkefremtradende.
SPIDS incl.KEESHOND ogPOMERANIAN
@EUTSCIIESPITZE) OprindelseslanTdy: skland
Vagt-og selskabshund.

Die Geschichte


Flere lande strides om, hvem der skal have æren af at være ophavsland for pelsrige keehond. Tyskland hæver, at racen er identisk med wolfspitz, som den ligner på næsten alle områder og nævner den derfor som én og samme race. Holland hævder omvendt, at de to racer er forskellige, og at keeshonden er hollandsk, mens wolfspitzen er tysk. Diskussionen verserer heftigt og minder om grand danois-diskussionen, hvor Danmark og Tyskland på samme måde kæmper om æren som ophavsland. Her skal der ikke tages stilling til striden. Sikkert er det i hvert fald, at denne livlige hund både egner sig som vagthund og som familiehund.

Top til salg hunde

Der er endnu ingen hunde af denne race.

læs videre

Top opdrættere

Der findes endnu ingen avlsplanlægning for denne race!