Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Restriktionerne

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER

Racenummer DKK: 3120


Gruppe

: 08

Racens hjemland

: Cananda

Specialklub

: Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retr

Tidligste alder ved fotografering

HD foto

: 12 måneder

AD foto

: 12 måneder

OCD foto

: 12 måneder

Racen har følgende avlsrestriktioner

Gældende for alle parringer foretaget efter 1. januar 2013

Avlsrestriktioner:
HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK.

En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0)

Øjenkrav: Begge forældre skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. Forældredyr, der anvendes i avl efter de er fyldt 5 år, skal være øjenundersøgt igen inden parring. Er hunden øjenundersøgt indenfor de sidste 12 måneder før 5 års dagen, er dette dog tilstrækkeligt.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler.Avlsanbefalinger:
For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Nova Scotia Duck Tolling Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK.

2. Begge forældredyr skal før parring have AD status 0 eller 1 registreret i DKK

3. Forældredyrene må ikke være registreret med samme øjensygdom i DKK.

4. Mindst et af forældredyrene skal være registreret genetisk fri for prcd/PRA i DKK.

5. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.Farver for racen

Fejlfarvet

Rød

Rød M Hvide Aftegn


Matadoravlsgrænse
DKK har i deres etiske anbefalinger fastsat følgende omkring matadoravlsgrænser og indavlskoefficient. 25% regel

En hanhund bør i hele sin levetid ikke blive far til mere end 25% af det gennemsnitlige årlige antal hvalpe-registreringer i racen.

I 2012 svarer dette til 44 hvalpe for racen.

5% regel
En hanhund bør i hele sin levetid ikke blive far til mere end % af samtlige hvalpe født i hans egen generation.

En generation er sædvanligvis 4-5 år, men kan strække sig over op til 10-13 år. Denne % regel gælder således i henhold til ”hvalpe født i egen generation” uanset generationslængde. Hundens ”generation” starter det år, dens første kuld bliver født og slutter det år, det sidste kuld fødes.

Indavlskoefficient
DKK anbefaler i sine etiske anbefalinger, at der ikke parres tættere end fætter-kusine, hvilket på i øvrigt ubeslægtede individer giver en indavlskoefficient på 6,25%.

Det er muligt at foretage en beregning af indavlskoefficienten på en fiktiv parring på DKK's hundeweb

Det sker, at en opdrætter eller en hanhundeejer er nødt til at søge dispensation i forbindelse med en parring, da én eller flere af racens avlsrestriktioner ikke var opfyldt, da parringen skete. Det kan være ting som manglende øjenlysning, manglende HD-fotografering eller manglende udstillingsmeritter.

Dispensationer

Det er DKK alene, der kan beslutte, om en dispensation gives eller ej. DKK kan dog vælge at spørge om specialklubbens holdning, men de behøver ikke at følge specialklubbens anbefaling.

I fald bestyrelsen bliver forelagt en dispensationsansøgning fra DKK, vil bestyrelsen seriøst se på årsagerne og forklaringerne til denne og fremkomme med en saglig anbefaling til DKK.

Denne beslutning har bestyrelsen truffet . marts 2014.

Erscheinungsbild


Oprindelse

Nova Scotia Duck Tolling Retrieveren, ofte bare kaldet Tolleren, stammer som navnet siger fra Nova Scotia halvøen i Canada.

Tollerens historie går langt tilbage i tiden, præcis hvornår det hele startede ved man ikke. Der fortælles flere historier om, hvordan racen opstod. Den mest udbredte er, at en Mr. Allen i omkring 1870 krydsede en leverfarvet flatcoated retriever med en labradorlignende hund. Dette afkom blev senere krydset med Spaniel. Racer som Chesapeake Bay retriever og Collie menes også at være blandet i racen.

Racen eksisterede i ca. 75 år som en ren race på Nova Scotia før den blev udbredt til resten af Canada. I alle disse år gik racen under navnet Little River Duck Dog, efter Little River distriktet i Yarmouth County, hvor racen opstod.

I 1945 blev racen anerkendt af den Canadiske Kennel Klub, nu under navnet Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Herefter begyndte så udbredelsen til resten af verden. I 1980 blev racen anerkendt af FCI. Registreringsfortegnelser fra Canada viser, at der fra 1945 til 1985 i hele Canada blev registreret 1700 Tollere.

Hvor mange der er af racen i dag, vides ikke. På et tidspunkt omkring 1960 var racen ved at uddø. Et par udholdende canadiske opdrættere formåede dog heldigvis ud fra de resterende ca. 10 Tollere at "holde liv i racen".

Fra disse ca. 10 Tollere stammer alle de Tollere, der er i dag.

Top til salg hunde

Der er endnu ingen hunde af denne race.

læs videre

Top opdrættere

Der findes endnu ingen avlsplanlægning for denne race!