Sydrussisk Ovtchaka

Sydrussisk Ovtchaka

Forbudte hunderacer blev en realitet i Danmark den 1. december 1991, hvor besiddelse og avl af hunderacerne Pit bull terrier og Tosa blev forbudt i Danmark.[1]

Efter en periode med adskillige episoder af ansvarsløse hundeejere, aggressive hunde, bidskader og arrangement af hundekampe, blev lov om hunde ændret den 1. juli 2010.[2] Folketinget ændrede hundeloven på baggrund af et udvalgsarbejde med eksperter, så 13 hunderacer nu er ulovlige. Nævnte udvalg var nedsat af Justitsministeriet den 13. marts 2009. Udvalget havde til opgave at overveje behovet for yderligere tiltag i forhold til hunde, der kan være farlige for deres omgivelser. Udvalget var blandt andet sammensat af repræsentanter for Dansk Kennel Klub, Danmarks civile Hundeførerforening, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsrådet og Den Danske Dyrlægeforening.[3] Formålet med en forbudsordning skulle således være at varetage hensynet til borgernes sikkerhed og tryghed.[4]

I forbindelse med lovændringen er der indført en overgangsordning for de hundeejere, som allerede har anskaffet sig en af de forbudte hunderacer før den 17. marts 2010. Da lovændringen blev vedtaget i Folketinget, blev det aftalt, at hele lovgivningen skulle til evaluering i sommeren 2013.[5] Denne evaluering blev afholdt af Københavns Universitet, der blev afrapporteret den 12. august 2013.[6] På baggrund af denne evaluering har Fødevareministeriet vurderet, citat:[7]

FCIStandard
(F/D) 30.09.1983
Klassifikation: Helhedsindtryk:
Fejl:
Proportioner: Fejl:
Stdrrelse: Fejl:
GroveJbjl: Adfard, karakter:
Fejl: Grovefejl:
Kdnsprag:
Fejl:
Grovefejl: Hoved:
Fejl:
GroveJbjl: Bid:
Fejl: GroveJbjl:
Nr 326
S YIDR.LJSSISK (IOUJOROUSSKAIAOVTCHARKA)
OZ-TC OprindelseslandR:usland
FCIGruppe1(Hyrde-ogkvaghunde),SektionI (Hyrdehunde). Udenbrugsprove.
Enhundovermiddelstgrrelse, robustogkraftigtbygget.Denerafnahrrenskarp
vagthund,mistroiskover for fremmede.Den er nojsomog tilpassersig let varierendeklimaforhold og temperatur.Af kopsbygning er den robust og tor, medmassivknoglebygningog megetkraftigtudvikletmuskulatur. Sartkonstitution,spinkelknoglebygning,mangelfuldmuskulatur,fremtreder grov eller overvegtig.
Kropslengdenudgor108- 110%af skulderhojden. Tydeligeafiiigelserherfra (kvadratiskeller megetlangstraktbygning).
Skulderhojdefor hannerover65cm,tever over62cm. Hannerunder65cm,tever under62cm. Hannerunder60 cm,tever under58 cm.
Meget aktiv og mobil, afbalanceret,med hurtige reaktionerog udpraget forsvarsdrift. Overdreventemperamentsfuld, eller slov.
frygtsom Ukontollerettemperament,fejhed.
Megetudtalt,svarendetil konnet.Hannemeharmeretemperamenet,r kraftigere og meremassivendt&veme. Maskulinetever. Femininehanner.Testikelfejl.
Af langstraktform,medmoderatbredpande.Nakkeknudeogkindbensbueerr
kraftigtmarkeredeS.topkunlidt udtalt.N€senerstorogsort.
Groft hoved. udtah stop. fremtredende ojenbrynsbuer,Jbr kort eller langt nesepatti, gni leber, grd eller brun nese. Neseparti smalt,spinkelt,opadvendteller brat afskdret.Kodfarvetnese.
Store,hvide tander,trctstilledeF. ortrcndemeplacereti en regelmessigrakke. Saksebic. Tenderneforsnti,medforstoremellemrurn,guleellernedslidte.Beskadigede tender,derdogikkehindreretnormaltbid.Manglendepremolarer. EnhveraJttigelsefra perfektsaksebid.Kariesangreb.Uregelmessigtplacerede lbnender.

Top til salg hunde

Der er endnu ingen hunde af denne race.

læs videre

Top opdrættere